04/11/2019

Sortida en bici a la feina 2019

El
passat dia 23 d’octubre, l’Àrea d’Ecologia Urbana va organitzar la formació  “A la feina, en bicicleta” per promoure l’ús
d’aquest mitjà de transport entre el personal de l’Ajuntament de Barcelona.