14/03/2022

Mapa d’aparcaments segurs d’ús públic per a bicicletes de Catalunya

Seguretat i tipologies d’aparcament

El nivell de seguretat en l’aparcament de bicicletes és un element clau a l’hora de captar i fidelitzar a les persones usuàries de la bicicleta. Per a aparcament de curta durada, inferior a dues hores, els requisits de seguretat són menors i es poden satisfer amb els clàssics ancoratges tipus “U” invertida que permeten lligar les dues rodes i el quadre de la bicicleta. No obstant això, per a l’aparcament de llarga durada, i especialment per a l’aparcament recurrent vinculat a la mobilitat laboral, les necessitats de seguretat s’incrementen. Aquesta necessitat d’una major seguretat en l’aparcament s’ha vist incrementada en els darrers temps per l’augment del preu mitjà de les bicicletes urbanes, per l’entrada de noves persones usuàries que busquen més qualitat i, sobretot, per la proliferació de la bicicleta elèctrica.