Mapa d’aparcaments segurs d’ús públic per a bicicletes de Catalunya

14/03/2022

Seguretat i tipologies d’aparcament

El nivell de seguretat en l’aparcament de bicicletes és un element clau a l’hora de captar i fidelitzar a les persones usuàries de la bicicleta. Per a aparcament de curta durada, inferior a dues hores, els requisits de seguretat són menors i es poden satisfer amb els clàssics ancoratges tipus “U” invertida que permeten lligar les dues rodes i el quadre de la bicicleta. No obstant això, per a l’aparcament de llarga durada, i especialment per a l’aparcament recurrent vinculat a la mobilitat laboral, les necessitats de seguretat s’incrementen. Aquesta necessitat d’una major seguretat en l’aparcament s’ha vist incrementada en els darrers temps per l’augment del preu mitjà de les bicicletes urbanes, per l’entrada de noves persones usuàries que busquen més qualitat i, sobretot, per la proliferació de la bicicleta elèctrica.

Necessitat de seguretat en l’aparcament de bicicletes. Vaic Mobility (2017)

Com a resposta a aquesta necessitat, diverses administracions catalanes han començat a desenvolupar xarxes d’aparcaments segurs per a bicicletes. Algunes d’aquestes comprenen àmbits metropolitans, com ara la xarxa Bicibox desplegada per l’AMB o la xarxa de Bicitancats associada a les estacions de FGC, i d’altres són d’àmbit municipal dutes a terme pels mateixos ajuntaments. A aquestes iniciatives públiques cal sumar-hi iniciatives privades que comencen a oferir aparcaments segurs d’ús públic associats a centres comercials, zones de congressos, etc.

S’identifiquen 4 tipologies principals d’aparcaments segurs per a bicicletes d’ús públic:

 • Box: Aparcaments de mida petita, formats per consignes modulars, normalment en forma de volta de canó o rectangulars. Cada mòdul té una capacitat per entre 5 i 14 bicicletes segons el model. Generalment cada usuari pot accedir únicament a la seva bicicleta. Poden disposar de diferents sistemes d’accés, però habitualment disposen d’una centraleta comuna des de la qual s’activa l’obertura de cada consigna.
 • Tancat o gàbia: Aparcaments generalment de mida mitjana o gran (>20 places), instal·lats com a recintes independents a la via pública i normalment amb estructures de tipus gàbia modular. Les persones usuàries s’han d’identificar a l’accés i un cop a l’interior trien a quin ancoratge lliguen la bicicleta amb el seu propi cadenat. Les solucions d’ancoratge a l’interior poden ser múltiples (tipus “U” invertida, aparcaments per patinets, bicicletes de càrrega, aparcaments a doble nivell, etc.). Habitualment ofereixen altres serveis com ara punt d’autoreparació o inflador.
 • Local: Aparcaments de mida mitjana o gran, ocupant generalment un local en planta baixa o part d’un local, vestíbul o aparcament fora de la via pública. De la mateixa manera que en el cas dels tancats, les persones usuàries s’han d’identificar a l’accés i un cop a l’interior trien a quin ancoratge lliguen la bicicleta. També poden oferir múltiples solucions d’ancoratge i serveis complementaris.
 • Automàtics: es tracta de solucions d’aparcament on un automatisme s’encarrega de transportar i emmagatzemar la bicicleta des de la porta d’accés fins al seu punt d’estacionament. Existeixen solucions soterrades o aèries tot i que a Catalunya actualment només n’existeixen 5 del model soterrat Biceberg, i únicament el situat a la Universitat Autònoma de Barcelona encara és operatiu.

Esquema funcionament Biceberg

Oferta global d’aparcaments segurs d’ús públic

A març de 2022 s’han comptabilitzat un total de 222 punts d’aparcament segur per a bicicletes operatius a Catalunya, que ofereixen un total de 3.219 places d’aparcament. S’han comptat les solucions d’aparcament promogudes per administracions públiques amb un nivell de seguretat més elevat, en els quals la bicicleta no pot ser manipulada per persones no identificades, que no siguin usuàries del sistema. S’han exclòs en aquesta anàlisi, per tant, els aparcaments situats a l’interior d’estacions de transport públic sense accés restringit o altres solucions d’ancoratge ubicades al carrer sense cap recinte ni consigna.

Nombre de punts d’aparcaments per tipologia. VAIC Mobility (març 2022)

Dels punts d’aparcament analitzats, 189 punts són solucions de tipus Box (que representen un 85,1% dels punts i un 61% de les places), i 33 són recintes de capacitat mitjana o gran (14,9% dels punts i 39% de les places). D’aquests, un 27 són tancats (12,2% dels punts i 32% de places), 5 d’ells són locals (i un 6è en construcció) i 5 són automàtics (però només 1 es manté en servei).

Un 85% del total d’aparcaments estan ubicats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el 82% del total es corresponen a punts d’aparcament del sistema Bicibox de l’AMB en les seves diferents tipologies (box, tancats i locals), els quals suposen el 68% del total de places ofertades.

Aparcaments segurs i intermodalitat

La majoria dels punts d’aparcament segurs s’han promogut com a serveis de millora de la intermodalitat, ja que una majoria s’ubiquen a menys de 100 metres d’una estació de transport públic.

Si s’analitzen el conjunt d’estacions, a Catalunya ja són 93 les estacions ferroviàries (Metro, Tram, FGC i Rodalies) que disposen d’una solució d’aparcament segur d’ús públic (amb accés restringit a les persones usuàries) a menys de 100 metres del seu accés principal. Tot i això, la xifra només representa un 18% del total d’estacions ferroviàries. D’entre els operadors de transport públic destaca FGC amb una cobertura d’aparcament segur d’un 30% de les seves estacions.

Cobertura d’aparcament segur a les estacions ferroviàries de Catalunya. VAIC Mobility (març 2022)

 

Rànquing d’operadors i municipis més compromesos

Encapçalen el rànquing d’operadors amb major oferta d’aparcament (punts)

 1. Àrea Metropolitana de Barcelona (182)
 2. FGC (11)
 3. Ajuntament de Granollers (10)
 4. Universitat Autònoma de Barcelona (5)
 5. Ajuntament de Cardedeu (2)
 6. Ajuntament de Terrassa (2)

Encapçalen el rànquing de municipis amb major oferta d’aparcament (places):

 • Dins AMB:
 1. L’Hospitalet de Llobregat (315)
 2. Sant Joan Despí (298)
 3. El Prat de Llobregat (237)
 4. Cornellà de Llobregat (224)
 5. Gavà (217)
 6. Sant Cugat del Vallès (206)
 • Fora AMB:
 1. Vilanova i la Geltrú (150)
 2. Granollers (103)
 3. Cardedeu (84)
 4. Terrassa (74)
 5. Martorell (54)

Mapa de punts segons operador i places per municipi. VAIC Mobility (març 2022)

 

Mapa d’aparcaments segurs d’ús públic per a bicicletes de Catalunya

La proliferació d’aquests serveis d’aparcament desenvolupada per diferents agents dificulta moltes vegades que les persones usuàries les puguin conèixer. És per aquest motiu que des de l’equip de VAIC Mobility oferim aquest mapa on es recull la principal informació disponible de tots els punts d’aparcament d’ús públic, accessibles des de la via pública, i promoguts per l’administració pública. Si coneixeu altres serveis d’aparcament públic no recollits en aquest plànol en els podeu fer arribar pel formulari de contacte per tal de publicar-los i posar-los a disposició de tothom.

 

 

 

Comparteix: