Bicicleta + transport públic: una aliança guanyadora

28/11/2016

La gestió eficient de l’oferta pública de transport passa necessàriament per polítiques que situïn la intermodalitat al més alt nivell en la conversió encara inacabada d’un model de de transport públic de línies a un model de xarxa. Aquesta visió àmplia de la cadena de transports, de la cadena modal, representa centrar la planificació en l’usuari final, és a dir, en la seva necessitat de connectar porta a porta el seu origen i la seva destinació.

Habitualment es considera que la cobertura d’una estació ferroviària és 1 km a peu a la rodona, de manera que l’usuari no trigui més de 15 minuts a arribar-hi. Amb aquest mateix temps una persona per la ciutat pot recórrer entre 4 i 5 kms en bicicleta, de manera que podem consdiderar que amb una bona promoció de la intermodalitat amb bicicleta podem multiplicar fins a 25 vegades la cobertura del servei actual de transport públic. Per aquest motiu a VAIC Mobility defensem que actualment a Catalunya la política de millora del sistema de transport públic amb una major rendibilitat social, i probablement econòmica, és la millora de la intermodalitat bicicleta + tren.

La millora de la intermodalitat bicicleta + tren (i en general del transport públic), a banda de les polítiques generals de millora de la infraestructura i la promoció de la bicicleta i el transport públic, requereix treballar en 3 grans eixos d’actuació específics:

1. Millora de l’aparcament per a bicicletes a les estacions
Crear una xarxa potent d’aparcaments de bicicletes de gran capacitat i amb un bon nivell de seguretat, en localitzacions properes als accessos de les estacions i ben connectades amb les xarxes ciclables. Sistemes d’aparcament que permetin la identificació electrònica de l’usuari i l’accés 24 hores, amb tarifes vinculades a la validació del transport públic, i que disposin d’un disseny acurat amb múltiples solucions d’ancoratge que permetin lligar adequadament les diferents tipologies de bicicletes, amb accessos i espais correctament dimensionats, ben il·luminats, endreçats, amb serveis complementaris com infladors, estacions d’autreparació, punts de recàrrega per a bicicletes elèctriques, etc.

2. Serveis de bicicletes a les estacions
Oferir serveis de bicicletes especialment als usuaris d’última milla, és a dir, a aquelles persones que arriben a l’estació i necessiten una solució de transport per accedir a la seva destinació (p.ex. un polígon d’activitat econòmica). Aquesta bicicleta pot ser gestionada de múltiples maneres: flotes corporatives d’empreses, servei de l’operador ferroviari, serveis de bicicletes públiques municipals o metropolitans, etc., segons la tipologia d’usuari i la ubicació del desplaçament que cal resoldre.

3. Transport de bicicletes als vehicles de transport públic
Cal preveure solucions adequades per a transportar les bicicletes dins els vehicles de transport públic per a donar resposta a diferents necessitats dels usuaris: utilitzar la bicicleta tant en la primera com en l’última etapa del desplaçament, especialment quan no es disposa de serveis de bicicletes; carregar la bicicleta en períodes adversos per a bona part dels ciclistes (per exemple quan arriben fortes pluges, etc.), així com resoldre colls d’ampolla insegurs o prohibits per als ciclistes (ponts, túnels, etc.).

A VAIC Mobility tenim obertes línies de treball en tots 3 fronts, i us oferim la nostra experiència per a desenvolupar els vostres projectes de millora de la intermodalitat entre la bicicleta i el transport públic.

Comparteix: