Blog

14/03/2022

Mapa d’aparcaments segurs d’ús públic per a bicicletes de Catalunya

Seguretat i tipologies d’aparcament

El nivell de seguretat en l’aparcament de bicicletes és un element clau a l’hora de captar i fidelitzar a les persones usuàries de la bicicleta. Per a aparcament de curta durada, inferior a dues hores, els requisits de seguretat són menors i es poden satisfer amb els clàssics ancoratges tipus “U” invertida que permeten lligar les dues rodes i el quadre de la bicicleta. No obstant això, per a l’aparcament de llarga durada, i especialment per a l’aparcament recurrent vinculat a la mobilitat laboral, les necessitats de seguretat s’incrementen. Aquesta necessitat d’una major seguretat en l’aparcament s’ha vist incrementada en els darrers temps per l’augment del preu mitjà de les bicicletes urbanes, per l’entrada de noves persones usuàries que busquen més qualitat i, sobretot, per la proliferació de la bicicleta elèctrica.

02/07/2019

Jornada de participació del Pla de Desplaçaments del Departament d’Educació

El passat 27 de juny de 2019 l’equip de VAIC Mobility vam dinamitzar la jornada de participació del Pla De Desplaçaments d’Empresa del centre de treball del Departament d’Educació situat a l’Av. Via Augusta 202-226 de Barcelona.
Després d’una breu exposició sobre l’entorn normatiu i els objectius que han d’afrontar aquests tipus de plans, vam realitzar un concurs entre les persones assistents per a endevinar les principals xifres de la mobilitat del centre, abans que presentéssim a continuació els principals resultats obtinguts de les enquestes enviades a tota la plantilla. Seguidament vam treballar en grups sobre les principals problemàtiques tant per a la mobilitat in itinere com per a la mobilitat in labore, i posteriorment vam anar llistant les solucions per a incentivar els modes alternatius i desincentivar els models amb majors impactes socials, de salut i ambientals, especialment el cotxe i la moto.
Finalment cada participant a nivell individual va poder deixar constància de les seves prioritats de cara a elaborar el nou Pla per als propers 6 anys, que segueix el seu procés de redacció.

04/06/2019

Enginyeria en Bicicleta: del port a l’aeroport

El darrer dissabte 25 de maig l’equip de Vaic Mobility vam participar a la sortida en bicicleta pel port i l’aeroport organitzada pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, l’Agrupació de Tècnics Urbanistes de Catalunya i la Societat Catalana d’Ordenació del Territori. El recorregut de la sortida va incloure els terrenys de l’interior del recinte portuari, el pont Nelson Mandela per sobre de la nova llera del riu Llobregat, el Mirador dels Avions i el Mirador de l’Illa, a tocar dels terrenys de l’Aeroport del Prat de Llobregat.Tot seguit us presentem un resum dels temes més interessants tractats durant aquesta sortida per les dues majors infraestructures de transport de Catalunya.

10/04/2019

El transport públic, és cosa de dones?

El passat dia 15/03/2019 l’equip de VAIC Mobility va participar de la jornada organitzada per les dones de la PTP (Associació per a la Promoció del Transport Públic) organitzada conjuntament amb el Col·lectiu Punt 6 i Renfe. Una jornada organitzada íntegrament per dones, on totes les ponents van ser dones i on el 87% del públic eren dones.