Cost calculation of social fare extensions in the Metropolitan Region of Barcelona

Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona
2019

Cost estimation of the social fare extension for both disabled and aged people for all zones of the Integrated Transport System (STI) of the Barcelona Metropolitan Transport Authoriy (ATM).

The analyzed groups are:

  • Persones amb diversitat funcional, amb un grau de discapacitat superior al 33%.
  • Persones amb 65 anys o més.

L’estudi analitza l’oferta de tarifació social actual per a totes les zones del Sistema Tarifari Integrat per als dos col·lectius, i estima el cost de l’extensió de la tarifació social a la resta del Sistema Tarifari Integrat.