Jordi Castelló Santamaria

Ambientòleg, Màster d’Estudis Territorials i Urbanístics, i tècnic SIG. Treballant des de 2003 en planificació i gestió de la mobilitat. Ha redactat plans de mobilitat de municipis, hospitals i empreses, i en el seguiment del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. S’ha especialitzat progressivament en planificació de mobilitat amb bicicleta així com en l’avaluació ambiental de la mobilitat.

Comparteix: