Blog

10/04/2019

El transport públic, és cosa de dones?

El passat dia 15/03/2019 l’equip de VAIC Mobility va participar de la jornada organitzada per les dones de la PTP (Associació per a la Promoció del Transport Públic) organitzada conjuntament amb el Col·lectiu Punt 6 i Renfe. Una jornada organitzada íntegrament per dones, on totes les ponents van ser dones i on el 87% del públic eren dones.

12/10/2018

A la feina amb bicicleta

El passat dia 7 de novembre l’Àrea d’Ecologia Urbana va organitzar l’activitat “A la feina, en bicicleta” per promoure l’ús d’aquest mitjà de transport entre el personal de l’Ajuntament de Barcelona.

27/08/2018

Nova eina de càlcul per als Plans de Desplaçaments d’Empresa

L’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona ja ha penjat a la seva web la nova eina de càlcul dels impactes ambientals que permet quantificar la situació actual d’una empresa i analitzar el impacte potencial de cada una de les seves actuacions, agrupables principalment en 4 estratègies.

23/06/2017

Carrer bici: una proposta per a implantar la bicicleta en carrers veïnals

A la província de Barcelona existeixen al voltant de 1.000 urbanitzacions amb un nombre mig de 300 parcel·les, fet que concentra una part rellevant i creixent del conjunt de la població resident en aquest àmbit. Aquestes urbanitzacions es caracteritzen per tenir carrers estrets, amb un volum de trànsit reduït degut al seu caràcter veïnal, i amb unes condicions d’accessibilitat insuficients per als vianants, amb amplades lliures de pas sovint per sota de 1,20 metres, absència de passos de vianants i guals accessibles, etc. En molts casos les seccions de les vies es troben per sota del 9 metres d’amplada total i actualment es circula en un sentit de circulació mantenint una franja d’aparcament en calçada.

10/05/2017

Visualització en temps real dels serveis de transport públic

Aquest visor, creat en el marc d’una Master Thesis elaborada per Patrick Brosi, permet observar la posició de les diferents línies de transport públic (metro, autobusos, serveis ferroviaris intermunicipals, etc.) en diferents parts del món.

28/11/2016

Bicicleta + transport públic: una aliança guanyadora

La gestió eficient de l’oferta pública de transport passa necessàriament per polítiques que situïn la intermodalitat al més alt nivell en la conversió encara inacabada d’un model de de transport públic de línies a un model de xarxa. Aquesta visió àmplia de la cadena de transports, de la cadena modal, representa centrar la planificació en l’usuari final, és a dir, en la seva necessitat de connectar porta a porta el seu origen i la seva destinació.

29/04/2016

La pregunta no és per on han d’anar les bicicletes sinó com ho han de fer en cada via

En els darrers anys han proliferat les aplicacions de mòbil que mitjançant l’ús de sistemes GPS permeten monitoritzar i cartografiar els desplaçaments efectuats a peu, corrent, en bicicleta o en qualsevol altre mode de transport. Aplicacions com Endomondo, Sports Tracker, Runtastic, Strava o, Wikiloc han generat una nova manera de viure l’esport i l’espai públic, ja que ofereixen la possibilitat de compartir rutes, fer recomanacions i comparar-se amb altres usuaris.