Nova eina de càlcul per als Plans de Desplaçaments d’Empresa

27/08/2018

L’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona ja ha penjat a la seva web la nova eina de càlcul dels impactes ambientals que permet quantificar la situació actual d’una empresa i analitzar el impacte potencial de cada una de les seves actuacions, agrupables principalment en 4 estratègies:

  • Canvi modal (promoure que les persones usuàries dels modes més contaminants possin a modes més sostenibles)
  • Variació dels km recorreguts (reducció de les necessitats de desplaçaments per motius de reubicació del lloc de feina o teletreball, reubicació de les reunions o intensificació de les teleconferències, etc.)
  • Increment de l’ocupació dels vehicles (programa per a compartir cotxe particular en l’accés a la feina, millorar eficiència de transport d’empresa o taxis, etc.)
  • Renovació del parc de vehicles (canvi cap a noves tecnologies menys contaminants) 

Veure projecte

Comparteix: