Anàlisi dels resultats del repte 30 dies amb bici a nivell metropolità

Àrea Metropolitana de Barcelona
2019

Elaboració de mapes de calor per extreure conclusions sobre els recorreguts més utilitzats en bicicleta a nivell metropolità en el transcurs del repte “30 dies amb bici” celebrat durant el mes d’abril de 2018.

Aquests mapes de calor permeten avaluar l’ús real de la xarxa ciclable, així com prioritzar noves ampliacions de la xarxa en els itineraris amb una major demanda gràcies a les línies de desig observades.


Densitat de fluxes en bicicleta en dia festiu AMB

Densitat de fluxes en bicicleta en dia feiner Barcelona