Estudi per al disseny d’aparcaments de bicicletes de grans dimensions

Àrea Metropolitana de Barcelona
2017

Identificació d’ubicacions preferents per a la construcció d’aparcaments de bicicletes de gran capacitat en estacions de transport públic de l’AMB i definició dels paràmetres de disseny, control i gestió per a la licitació dels projectes constructius.