Càlcul del cost de l’extensió de la tarifació social

Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona
2019

Estimació del cost per a l’administració que suposaria l’extensió de la tarifació social a les persones amb diversitat funcional i les persones grans per a totes les zones del Sistema Tarifari Integrat (STI) de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM).

Els col·lectius analitzats són:

  • Persones amb diversitat funcional, amb un grau de discapacitat superior al 33%.
  • Persones amb 65 anys o més.

L’estudi analitza l’oferta de tarifació social actual per a totes les zones del Sistema Tarifari Integrat per als dos col·lectius, i estima el cost de l’extensió de la tarifació social a la resta del Sistema Tarifari Integrat.