Camins Escolars a Sabadell

Ajuntament Sabadell
2020 (en curs)

En aquest estudi s’elabora una guia metodològica de com implantar camins escolars a Sabadell, tenint en compte criteris com el tipus d’entorn escolar, la tipologia de carrer i l’espai disponible.

En base a aquests criteris es fan tres projectes pilot a tres escoles del municipi on s’hi implanten les millores.

Aquest projecte s’ha dut a terme en col·laboració amb Leku Studio.