Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del sector PP1 a Pineda de Mar

Ajuntament de Pineda de Mar
2020

L’objectiu de l’EAMG és definir les mesures i actuacions necessàries per tal d’assegurar que la nova mobilitat generada en l’àmbit d’estudi segueixi unes pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així acomplir amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

L’estudi inclou la modelització del trànsit de tot el municipi, amb l’objectiu d’identificar oportunitats de millora de la circulació rodada i de l’oferta per als modes de transport alternatius.