Estudi per a la distribució d’última milla amb vehicles lleugers a Sant Cugat

Ajuntament de Sant Cugat
2017

Estudi per a la implantació d’un servei de vehicles lleugers (bicicletes elèctriques de càrrega, ciclomotors elèctrics, etc), per a la distribució d’última milla de mercaderies a l’àmbit del centre de Sant Cugat, coincidint amb l’illa de vianants.

L’illa de vianants de Sant Cugat del Vallès té uns horaris restringits per a la circulació urbana de mercaderies. Els horaris de circulació permesa coincideixen amb els de màxima afluència de vianants, motiu que dificulta la convivència entre els vianants, les bicicletes, els vehicles de mobilitat personal i els vehicles de distribució de mercaderies (furgonetes, camions, etc.).

L’auge del comerç electrònic ha suposat un augment exponencial dels repartiments a domicili, fet que obliga les entitats planificadores de la mobilitat a pensar en solucions sostenibles i eficients per a aquesta problemàtica.

Situació
Descripció de l’ambit
Identificació de fluxos DUM actual vs. fluxos DUM Cargobikes
Bones pràctiques en relació a la distribució i els vehicles lleugers