Estudi d’alternatives de transformació de l’aparcament del Vapor Turull (Sabadell)

Ajuntament de Sabadell
2017

Avaluació de les diferents alternatives de transformació del solar del Vapor Turull per a la reducció progressiva de la seva funció com a aparcament. L’objectiu final és la seva transformació en un parc segons les fases definides per l’Ajuntament.

L’estudi analitza tant l’oferta com la demanda d’aparcament a l’espai central de Sabadell, tenint en compte:

Oferta en calçada

  • Zona blava.
  • Zona verda.
  • Zona no regulada (lliure).

Oferta fora de calçada

  • Aparcaments d’ús públic (pupil·latge i rotació).
  • Aparcaments privats (garatges veïnat).

Demanda residencial: cens de turismes, furgonetes, tot terrenys, ciclomotors, motocicletes i altres.

Demanda de rotació: dades relatives a la utilització de la zona blava, i a l’ocupació dels aparcaments fora de calçada, basada en treball de camp en horari diürn i nocturn.