Estudi d’ampliació del servei Bicibox

Àrea Metropolitana de Barcelona
2018

Estudi per a la identificació de les noves ubicacions prioritàries per a l’ampliació del servei Bicibox mitjançant la instal·lació de nous mòduls al conjunt de l’AMB.

Per a la identificació de les ubicacions prioritàries, s’ha tingut en compte les característiques del teixit metropolità, així la proximitat a infraestructures ciclables metropolitanes (actuals o previstes), i totes les dades referents a l’ús actual de cada un dels mòduls Bicibox.

Índex de rotació
Matriu Origen Destinació entre Bicibox