Estudi d’aparcaments segurs de bicicletes en estacions de transport públic de Catalunya

Generalitat de Catalunya
2019

Anàlisi de l’oferta actual per a bicicletes a les estacions de transport públic de Catalunya:

  • Nivell de ciclabilitat dels itineraris d’accés.
  • Aparcament per a bicicletes.
  • Bicicletes públiques i altres flotes de bicicletes.

Proposta d’aparcaments segurs en estacions:

Anàlisi d’atracció RMB
  • Característiques bàsiques.
  • Model de gestió.
  • Ubicacions prioritàries. Proposta de flotes de biciceltes en estacions:
  • Alternatives de gestió.
  • Ubicacions prioritàries.