Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada a Palau-saverdera

ACC ASSESSORS AMBIENTALS DE CATALUNYA, S.L.U
2018

Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada pel Pla Parcial Urbanístic del Sector SUD-3 de Palau-saverdera (Alt Empordà).

Aquest estudi analitza la mobilitat generada pels nous usos previstos pel Pla Parcial Urbanístic, sector SUD-3, del municipi de Palau-saverdera.

L’EAMG estima la nova mobilitat generada tenint en compte les diposicions del Decret 344/2006, calcula el seu repartiment modal, analitza l’impacte sobre les xarxes existents i duu a terme propostes per garantir l’accessibilitat amb tots els modes de transport, prioritzant els modes més sostenibles (a peu, bicicleta, transport públic), i racionalitzant l’ús del vehicle privat motoritzat.