Estudi d’aparcament de bicicletes a Sabadell

Ajuntament de Sabadell
2017

Avaluació de la xarxa d’aparcaments per a bicicletes de Sabadell, estudi del nivell de seguretat dels aparcaments existents i detecció de les zones amb dèficit de cobertura de la ciutat.

La diagnosi s’ha elaborat a partir de:

 • Treball de camp on s’ha avaluat l’estat de manteniment i ocupació de la infraestructura existent.
 • Enquestes efectuades a les persones usuàries de la bicicleta.

Arran d’aquesta diagnosi s’han efectuat les següents propostes de millora:

 • Creació d’una xarxa d’aparcaments especialment segurs per a ús públic, especialment vinculats a les estacions de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat.
 • Instal·lació o subvencionció d’aparcaments de bicicletes tancats per a residents.
 • Certificació dels edificis municipals com a Edificis Amics de la Bici.
 • Millores dels aparcaments existents.
 • Increment de l’oferta d’aparcament a la via pública en zones deficitàries.
 • Millora en la comunicació de l’oferta d’aparcament.
 • Foment de l’accés de la bicicleta dins el transport públic.
 • Elaboració d’una normativa de ràtios mínimes d’aparcament.
 • Realització de campanyes de sensibilització a les persones usuàries sobre com lligar correctament la bicicleta.
Estat actual
Diagnosi
Cobertura