Estudi d’Alternatives per a la configuració d’un itinerari ciclista dins la D.O. Penedès

Consorci de Promoció Turística del Penedès
2021

L’objectiu del projecte és elaborar una anàlisi d’alternatives de traçat per a un nou eix ciclista dins la D.O. del Penedès. Aquest nou eix, anomenat Eix Diagonal Ciclista, unirà tres grans municipis que són capitals de comarca: Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Igualada.

El recorregut d’aquest eix s’estructura davant de la possibilitat de pacificar la carretera C-15z, l’antiga carretera C-15, que davant de la reforma de la carretera C-15 ha perdut molt trànist i ha quedat reservada principalment per a trànsit local i per a vianants i bicicletes.

Així doncs, al projecte s’estudien diferents alternatives de traçat per donar continuïtat al recorregut, tenint en compte diferents tipologies d’usuari (quotidià, de lleure i turístic), diferents tipologies de bicicleta (urbana, ciclisme de carretera i BTT) i les diferents oportunitats de reforma viària que apareixen arran de les actuacions a la carretera principal.

Amb aquesta informació es generen diferents alternatives de traçat, amb requisits diferents segons la tipologia d’usuari/ària i es fa una primera proposta de secció per trams al llarg de tot el recorregut.