Via ciclista del litoral de Barcelona de riu a riu

Barcelona Regional
2021 (en curs)

Estudi d’alternatives per a la implantació d’un carril bici a tota la façana litoral de la ciutat de Barcelona, entre els rius Llobregat i Besòs. L’objectiu és la creació d’un itinerari continu, homogeni, coherent, confortable i segur per a les diferents tipologies d’usuaris i usuàries de la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal (quotidià, lleure i supercommuter)