Estudi d’avaluació de la mobilitat generada d’ICL Iberia a Súria

ACC Assessors Ambientals de Catalunya
2020

L’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) de l’empresa ICL Iberia a Súria esdevé l’instrument per avaluar l’impacte sobre la mobilitat, tant de persones com de mercaderies, provocat per l’augment de l’activitat minera al centre productor de Súria.

L’estudi contempla la priorització del transport ferroviari respecte al transport per carretera, analitza l’impacte del trànsit previst la xarxa viària i proposa mesures per a la mobilitat sostenible dels treballadors/es de l’empresa, d’acord amb el Pla Director de la Mineria del Bages.