Estudi de bones pràctiques de mobilitat per a la redacció del pdM

Autoritat del Transport Metropolità
2012

Anàlisi de bones pràctiques de mobilitat per a la redacció del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM 2013-2018).

Elaboració d’una base de dades en base a la informació disponible en els diferents programes europeus relacionats amb la mobilitat, en relació a les següents temàtiques prioritàries:

  • Planificació de la mobilitat, especialment en àmbit urbà
  • Normatives urbanístiques en relació a la mobilitat
  • Gestió d’infraestructures viàries
  • Gestió de l’aparcament
  • Accessibilitat per a PMR
  • Flotes d’autobusos discrecionals
  • Tecnologies de la informació i la comunicació aplicades al transport públic
  • Marketing i sensibilització