Estudi de camins escolars a Cornellà de Llobregat

Cornellà de Llobregat Town Council
2020

Estudi dels camins escolars a l’entorn de dues escoles de Cornellà de Llobregat.

Per a l’elaboració del projecte es van fer enquestes a tot l’alumnat i el professorat d’ambdós centres per tal d’identificar el mode de transport i l’itinerari d’accés a l’escola.

També es van dur a terme activitats educatives amb els infants per tal que identifiquessin els problemes d’accessibilitat, soroll i trànsit del seu entorn. Aquestes activitats es van fer conjuntament amb la Policia local i el personal de l’Ajuntament.

Finalment s’han identificat els camins escolars, aquells amb més afluència d’infants, i s’han fet propostes per millorar el confort i la seguretat dels itineraris, així com la promoció dels modes més sostenibles per anar a l’escola.