Estudi de mobilitat per al concurs sobre el cobriment de les vies a Can Feu (Sabadell)

CAVAA Arquitectes
2019

Estudi de mobilitat per a la presentació d’una proposta al concurs de projectes per a la urbanització del cobriment de les vies de ferrocarril a l’àmbit de Can Feu (Sabadell).

Diagnosi de les diferents xarxes funcionals de l’àmbit (a peu, bicicleta, transport públic, vehicle privat motoritzat), i proposta de jerarquia viària per garantir l’accessibilitat a l’àmbit en tots els modes de transport, prioritzant els modes més sostenibles per garantir la pacificació de l’àmbit.