Estudi de Mobilitat Urbana de Riudoms

Ajuntament de Riudoms
2021 (en curs)

Estudi de Mobilitat Urbana del municipi de Riudoms. L’objectiu de l’estudi és identificar els principals reptes o problemàtiques principals de mobilitat, i proposar paquets de mesures orientades a la millora de l’eficiència, la sostenibilitat, l’accessibilitat i la seguretat, tot garantint el dret universal a la mobilitat i la perspectiva de gènere.