Estudi de trànsit a Esplugues de Llobregat

BTA Arquitectes
2021

L’objectiu de l’estudi és analitzar l’impacte sobre la mobilitat en vehicle privat de la creació d’una cruïlla elevada al creuament dels carrers Àngel Guimerà i Manuel de Falla a Esplugues de Llobregat.

L’actuació preveu estendre la zona de vianants del carrer Àngel Guimerà fins a la cruïlla amb el carrer Manuel de Falla i restringir alguns dels girs que actualment fan els vehicles privats amb la instal·lació de pilones.

Per tal d’avaluar-ne l’impacte s’ha dut a terme un estudi de trànsit, amb aforaments manuals i amb càmera de 24h de durada, s’han determinat els fluxos de circulació actuals a l’entorn i s’ha avaluat com aquests es modifiquen amb les diferents alternatives del projecte.