Estudi de zones 30 a Cardedeu

Diputació de Barcelona
2019-2020

L’objectiu d’aquest projecte era definir els itineraris bàsics per a la bicicleta que han de permetre completar la xarxa ciclable del municipi.

Cardedeu té una xarxa de carrils bici molt orientada a connectar les escoles i instituts, però li manca la connexió amb el centre, els parcs i amb alguns barris de la perifèria.

Amb aquest estudi s’han detectat els millors itineraris per completar la xarxa ciclable i s’ha donat una proposta de solució per a tots els trams identificats.

Es destaca que per als trams de carrers amb molt baixa intensitat de circulació de cotxes s’ha proposat la solució tipus “carrer bici”, la qual permet el contrasentit de la bicicleta mantenint una part de l’aparcament.

Podeu trobar més informació sobre els carrers bici al nostre bloc: https://vaicmobility.com/carrer-bici-una-proposta-per-a-implantar-la-bicicleta-en-carrers-venals/