Estudi per a la implantació d’aparcaments per a bicicletes en via pública al Districte de Gràcia (Barcelona)

Districte de Gràcia (Ajuntament de Barcelona)
2016-2017

Proposta de 50 nous emplaçaments en base a un treball de camp dut a terme a tota la xarxa viària del Districte de Gràcia.

Anàlisi de l’oferta i la demanda actual d’aparcaments de bicicletes en via pública al Districte de Gràcia, en base a un treball de camp exhaustiu en la totalitat dels carrers del Districte, amb l’objectiu d’identificar les zones amb un major dèficit d’aparcament durant el dia i durant la nit.

L’elecció de les zones prioritàries s’ha dut a terme a partir de l’elaboració d’un plànol ràster que analitza el dèficit d’aparcament per zones de 100m x 100m, i de la identificació de les zones amb major dèficit. Aquestes zones es concentren al voltant de:

  • Places de la Vila de Gràcia (Revolució, Nord, Rovira i Trias, Joanic, Gal·la Placídia, Diamant, Virreina, Sol i Vila de Gràcia).
  • Estacions ferroviàries de la Vila de Gràcia: FGC (Gràcia) i Metro (Fontana i Joanic).
  • Carrers Astúries – Badia i Bonavista – Santa Teresa.
  • Equipaments educatius.

Finalment, s’ha realitzat una fitxa a mode d’avantprojecte per a cadascun dels emplaçaments escollits, que inclou:

  • Ubicació.
  • Estat actual.
  • Planta de la proposta.
  • Amidaments.
  • Pressupost.

Es pot consultar la nota de premsa publicada per l’Ajuntament de Barcelona a l’abril de 2018.