Estudi per a la implantació del sistema eBicibox

Àrea Metropolitana de Barcelona
2018

Estudi per a la implantació del sistema eBicibox, la bicicleta elèctrica d’ús públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per a l’elaboració de la proposta s’han analitzat les ubicacions que reuneixen el major nombre de característiques següents:

  • Elevada densitat residencial.
  • Proximitat a equipaments.
  • Proximitat a intercanviadors/estacions de transport públic.
  • Proximitat a centres de treball.