Estudi per a la implantació d’un nou sistema de carpool a Catalunya

Fundació Mobilitat Sostenible i Segura
2007

Model de servei basat en una TRIPLE modalitat:

  • Compartir habitualment
  • Compartir Ara!
  • Compartir esporàdicament

Estructuració d’accions a realitzar:

  • Identificació de la situació actual i dels objectius
  • Creació / adquisició del programari
  • Creació de l’instrument operatiu
  • Definir una política d’imatge del servei
  • Desenvolupament d’incentius per als usuaris del servei
  • Desenvolupament d’incentius per als gestors / promotors del servei