Estudi per a la implantació d’un Park & Ride a l’estació de Rodalies de Gavà

Ajuntament de Gavà
2019

Estudi per al dimensionament d’un aparcament de dissuasió (P+R) vinculat a l’estació de Rodalies de Gavà.

L’estudi té en compte l’oferta actual de places d’aparcament, així com la demanda existent.

L’aparcament actual dona servei a:

  • Persones residents a l’entorn de la parada de ferrocarril.
  • Persones foranes (aparcament de rotació), ja sigui com a part d’un viatge intermodal vinculat a la utilització del ferrocarril, o com a final d’un viatge per mobilitat personal o obligada (compres al centre, acompanyament de persones, feina, estudis, etc.).