Estudi d’avaluació de la mobilitat generada d’un centre educatiu de la Fundació Akua

Fundació AKUA
2017

Anàlisi de la mobilitat generada per la implantació d’una nou centre educatiu de la fundació Akua a Santa Coloma de Cervelló.

Anàlisi de capacitat i propostes de millora per a tots els modes de transport i en especial de l’espai públic i la xarxa viària de l’entorn, la gestió de l’aparcament interior i els serveis de transport d’empresa per als futurs alumnes.