Estudis previs per al Pla Director de la Bicicleta a l’Alt Penedès

Diputació de Barcelona
2021 (en curs)

Aquest projecte preten crear les bases per al futur Pla Director de la Bicicleta de l’Alt Penedès.

En tractar-se d’un projecte d’abast comarcal, es busquen solucions per a la mobilitat quotidiana amb bicicleta entre municipis propers i es crequen els millors itineraris per connectar els nuclis poblacionals amb les estacions ferroviàries més properes i amb els polígons d’activitat econòmica.