Guia per a la Gestió Local de la Distribució Urbana de Mercaderies

Autoritat del Transport Metropolità
2019

Aquest document proposa de forma general un marc unificat i coherent per a regular tots aquells aspectes de gestió municipal de la DUM.

Específicament pretén ser una guia orientativa de criteris per a la planificació de les principals línies estratègiques que a dia d’avui s’identifica que  poden tenir un major impacte en la millora de la gestió de la DUM. Els criteris proposats per a les línies estratègiques reflexionen principalment al voltant de:

  • Criteris de planificació i regulació
  • Propostes d’articulat per a les ordenances
  • Senyalització i altres actuacions necessàries

En aquest sentit, aquesta també és una guia orientativa per a l’actualització de les ordenances municipals, ja que proposa una articulat base de referència així com l’articulat complementari per a desenvolupar cada línia estratègica, de manera que cada municipi pugui adaptar-lo a les seves especificitats.

Finalment la guia recull alguns casos d’estudi i bones pràctiques de referència per tal d’estimular la reflexió en base a exemples concrets.