Guia per a la redacció d’una Pla de Mobilitat Urbana

La Guia Pràctica és una eina de treball i seguiment orientada a facilitar la comprensió del procés d’elaboració d’un PMU, llistar-ne el contingut fonamental, i difondre els criteris utilitzats per l’ATM a l’hora d’avaluar l’adequació d’aquests plans al Pla Director de Mobilitat de l’RMB

Descarrega la guia