Mobilitat i model urbà

Conferència d’unes 2 hores sobre els impactes del model de mobilitat basat en el cotxe i els ingredients d’un nou model des de la planificació urbanística

 1. Impactes del model de mobilitat actual
  1. Impactes socials
  2. Impactes ambientals
  3. Impactes sobre la salut
 2. Cap a un nou model de mobilitat
  1. Principis i objectius generals
  2. Criteris de distribució dels usos del sòl
  3. Criteris de configuració de xarxes
  4. Criteris de disseny per a l’espai públic