Pla de Foment de la Bicicleta i els VMP d’Olot

Ajuntament d'Olot
2021

En el desenvolupament del Pla de foment de la bicicleta i els VMP a Olot ha tingut un gran pes la participació ciutadana. S’han dut a terme més de 20 accions participatives, amb col·lectius específics com escoles, joves, associacions i professionals de la bicicleta.

El resultat, una xarxa ciclable planificada que preten doblar els itineraris ciclables existents en els propers 10 anys i més de 40 accions de promoció de la bicicleta i els VMP proposades.

Aquest projecte s’ha dut a terme en col·laboració amb Raons Públiques.