Pla de Desplaçaments de l’Ajuntament de Ripollet

Diputació de Barcelona
2018

Pla de Desplaçaments d’Empresa de l’Ajuntament de Ripollet

El Pla de Desplaçaments d’Empresa (PDE) de l’Ajuntament de Ripollet és el document que planifica les actuacions per millorar la mobilitat dels centres de treball i equipaments municipals, promovent una major participació dels modes de transport més sostenibles i segurs i un ús més racional del vehicle privat motoritzat.

El PDE considera tots els desplaçaments de persones relacionats amb els centres de treball, és a dir:

  • Els desplaçaments entre el domicili i el lloc de treball.
  • Els desplaçaments professionals durant la jornada laboral, tant per als treballadors/es propis, com per als treballadors/es d’empreses subcontractades que accedeixen al centre,
  • així com per a les persones clients i visitants, sempre que representin un flux de mobilitat significatiu.
Situació i centres estudiats
Infografía de l’enquesta dels treballadors de Ripollet
Anàlisis de l’àmbit
Fotomontatge millora pont Ripollet – Cerdanyola