Projecte executiu d’itineraris ciclables a Mira-sol (Sant Cugat)

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
2018

Proposta de xarxa d’itineraris ciclables per connectar l’Hospital General de Catalunya, Can Cabassa, Mas Gener, l’estació de FGC de Mira-sol i les escoles Catalunya, Turó de Can Mates i Ciutat d’Alba.

En aquesta primera fase es proposa executar les connexions entre Can Cabassa i l’escola Catalunya i els itineraris a l’entorn de l’escola Turó de Can Mates i l’estació de FGC de Mira-sol, que es senyalitzen com a voreres compartides.

A l’hora de triar la solució més adient per a cada tram s’ha tingut en compte que, en tractar-se d’entorns escolars, cal optar sempre per solucions segregades del trànsit de vehicles privats, de manera que es pugui oferir un nivell de seguretat adequat per a usuaris novells.

itineraris ciclistes
Projecte executiu
Fotomontatge Passeig del Roser
Detalls