Realització d’aforaments de trànsit a Lleida

UTE Palermo
2022

Realització d’un pla d’aforaments a la carretera NIIa entre Lleida i Alcarràs per tal de determinar la categoria de trànsit corresponent segons la Norma 6.1. IC.

Es duen a terme dos aforaments amb tubs pneumàtics d’una setmana de durada a cada calçada de la carretera i un aforament de 24 h de durada a una de les calçades per tal de calibrar els resultats dels aforaments de tubs.