Redacció del projecte executiu de “carrer bici” al carrer Torrent Llibre de Cardedeu

L’objectiu d’aquest projecte executiu és definir la solució constructiva per a un carrer bici al carrer Torrent Llibre a Cardedeu, segons la proposta inicial que es va fer des de l’equip de Vaic Mobility a “l’Estudi de zones 30 a Cardedeu (Diputació de Barcelona, 2018)”.

El carrer bici és una tipologia de carrer on les bicicletes i els VMP tenen prioritat a la calçada en ambdós sentits respecte als vehicles de motor. Podeu trobar més detalls del model de carrer bici de Vaic Mobility al nostre blog i al nostre twitter:

 

Per tal de permetre el correcte creuament de les bicicletes i els cotxes, es dissenyen uns espais apartadors cada 40 metres aproximadament. Amb les bandes d’aparcament es força que la trajectòria dels vehicles no sigui lineal, la qual cosa ajuda a la reducció de la velocitat i per tant s’incrementa la seguretat de les bicicletes al carrer. En aquest cas es va repavimentar el carrer amb un asfalt de tint vermell per ajudar a mostrar el caràcter diferencial del carrer respecte de la resta de carrers del municipi.

Aquest projecte es va executar el febrer de 2023.