Projecte executiu de la xarxa primària i secundària de carril bici a Pineda de Mar

L’objecte del projecte és la definició de les solucions de dos dels itineraris de la xarxa bàsica ciclable del municipi de Pineda de Mar.

Aquests itineraris s’han seleccionat a partir de la proposta establerta a la licitació del projecte per part de l’Ajuntament de Pineda de Mar i de la proposta de xarxa ciclable establerta al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) del municipi.

S’estableix la solució constructiva per a l’eix vertical que uneix l’estació de tren amb el centre del municipi, amb la plaça de l’església i amb els centres educatius situats sobre la carretera nacional. Aquesta s’adapta a cada tram a l’amplada disponible i s’inclou també la reforma de la plaça de l’església.