Redacció d’informes per a l’avaluació ambiental estratègica de la mobilitat

Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya
2015-2019

Assistència tècnica per a l’avaluació ambiental estretègica dels plans de mobilitat i de la mobilitat generada pel planejament urbanístic:

  • Plans de Mobilitat Urbana Sostenibles.
  • Plans de Desplaçaments d’Empreses.
  • Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada.
  • Plans Directors d’Infraestructures.
  • Plans Directors d’Activitats Econòmiques.
  • Modificacions del Planjeament General Metropolità.
  • Plans d’Ordenació Urbanística Municipals.
  • Plans Parcials Urbanístics.
  • Plans de Millora Urbana.
  • Plans Especials Integrals.