Creació de manuals i eines de càlcul

Guies i manuals

Elaboració de manuals de disseny d’infraestructures específiques per garantir el funcionament de les xarxes dedicades a cadascun dels modes de transport (vianants, bicicletes, vehicles de mobilitat personal, bus, tramvia, taxi, cotxe i moto).

Eines de càlcul

Construcció i actualització d’eines informàtiques per al càlcul dels impactes de la mobilitat sobre la salut, l’economia i el medi ambient.