Aparcament de vehicles

Estudis per al dimensionament d’aparcaments per a totes les tipologies de vehicles, tenint en compte diferents patrons de mobilitat associats a diferents tipologies de persones usuàries.

Exemples de projectes

Més projectes