Bicicleta i mobilitat personal

El Pla Director de la Bicicleta (PDB) és l’instrument marc de la planificació de la mobilitat amb bicicleta a nivell municipal o de ciutat.

Un PDB ambiciós s’ha de plantejar convertir la bicicleta en un mode de transport prioritari i fer la ciutat 100% ciclable, és a dir, que es pugui arribar en bicicleta a qualsevol part de la ciutat en millors condicions en que s’hi pot arribar en cotxe o motocicleta (o com a mínim en les mateixes).

A VAIC Mobility elaborem aquests plans des d’una visió integral de la mobilitat amb tots els modes de transport, treballant sobretot en 5 grans àmbits:

  • Definició de la xarxa ciclable bàsica urbana i interurbana a partir d’una anàlisi de la mobilitat i les potencials relacions.
  • Solucions infraestructurals per a la circulació en totes les circumstàncies: carril-bici, pista ciclable, zona 30, zones de prioritat invertida, etc.
  • Criteris per a l’actualització de l’Ordenança municipal per a millorar la convivència entre els modes i regular aspectes ambigus: remolcs, aparcament,  tricicles de càrrega, etc.
  • Polítiques de promoció constructives, que impulsin l’ús de la bicilcleta com a mode saludable, ecològic i econòmic, amb campanyes enfocades als diferents usos (anar a l’escola, a comprar, a treballar, a passejar, etc.).
  • Participació ciutadana que faciliti la comprensió de les situacions complexes i ajudi a debatre les prioritats.

Exemples de projectes

Més projectes