Mercaderies i logística

Estudis per a la millora de la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) en entorns urbans i metropolitans, per donar resposta als reptes actuals en matèria d’harmonització de les ordenances, logística nocturna de mercaderies, xarxa de microplataformes i punts d’entrega de proximitat i tarifació de la distribució urbana de mercaderies.

Exemples de projectes

Més projectes