Plans de mobilitat de polígons industrials i PAEs

Documents per a la planificació integrada de la mobilitat en àmbits amb predomini d’usos industrials, comercials i d’oficines.

La planificació i gestió de la mobilitat en aquestes zones esdevé un repte cabdal per a l’impuls de la mobilitat sostenible en zones que tradicionalment solen tenir una complicada accessibilitat en modes de transport sostenibles (a peu, bicicleta i transport públic).

Exemples de projectes

Més projectes